Random Image  


Statystyka


981855 odwiedzin

Ostatnia aktualizacja strony: 14.03.2010 19:05
Tu es Petrus - Piotr Rubik na Rynku Wielkim

 

Cały Zamość, a w sposób szczególny Parafia Matki Bożej Królowej Polski przeżywała ósmą rocznicę pobytu Ojca Świętego Jana Paw?a II.
16.30 - Chór Miasta Szyd?owca
17.00 - Msza ?w. w intencji rych?ego wyniesienia na o?tarze Jana Paw?a II - J.E.Ks.Biskup Wac?aw Depo - Ko?ció? Matki Bo?ej Królowej Polski
   Z?o?enie kwiatów pod pomnikiem Jana Paw?a II
Na Mszy zawitali?my i my, jako Duszpasterstwo Akademickie w poczcie sztandarowym Wy?szej Szko?y Zarz?dzania i Administracji w Zamo?ciu.

 

     Dalsze uroczysto?ci obchodów rocznicy odby?y si? na Rynku Wielkim.
19.00 - Jan Pawe? II w Zamo?ciu - Film - reporta? TVP
19.15 - Jerzy Zelnik - Dar i Tajemnica
19.50 - S?owo J.E.Ks. Biskupa Wac?awa Depo
20.00 - Koncert w ho?dzie Janowi Paw?owi II - Oratorium TU ES PETRUS
22.30 - Zako?czenie
Oratorium Piotra Rubika do s?ów Zbigniewa Ksi??ka Tu es Petrus dedykowane jest Janowi Paw?owi II. W koncercie ORATORIUM TU ES PETRUS wzieli udzia? soli?ci: Georgina Tarasiuk, Micha? Gasz , Grzegorz Wilk , Anna Józefina Lubieniecka, Dorota Jarema i Jacek Janiszewski.  
foto_001.JPG
  
foto_002.JPG
  
foto_003.JPG
  
foto_004.JPG
  
foto_005.JPG

  
foto_006.JPG
  
foto_007.JPG
  
foto_008.JPG
  
foto_009.JPG
  
foto_010.JPG

  
foto_011.JPG
  
foto_012.JPG
  
foto_013.JPG
  
foto_014.JPG
  
foto_015.JPG

  
foto_016.JPG
  
foto_017.JPG
  
foto_018.JPG
  
foto_019.JPG
  
foto_020.JPG

  
foto_021.JPG
  
foto_022.JPG
  
foto_023.JPG
  
foto_024.JPG
  
foto_025.JPG

  
foto_026.JPG
  
foto_027.JPG
  
foto_028.JPG
  
foto_029.JPG
  
foto_030.JPG

  
foto_031.JPG
  
foto_032.JPG
  
foto_033.JPG
  
foto_034.JPG
  
foto_035.JPG

  
foto_036.JPG
  
foto_037.JPG
  
foto_038.JPG
  
foto_039.JPG
  
foto_040.JPG

  
foto_041.JPG
  
foto_042.JPG
  
foto_043.JPG
  
foto_044.JPG
  
foto_045.JPG

  
foto_046.JPG
  
foto_047.JPG
  
foto_048.JPG
  
foto_049.JPG
  
foto_050.JPG


mp@awel, 2007-06-12


Komentarze:      >> DODAJ

2004 - 2020 © Duszpasterstwo Akademickie                                                      MP@awel