Random Image  


Statystyka


686604 odwiedzin

Ostatnia aktualizacja strony: 14.03.2010 19:05
 Jubileusz 25-lecia kapłaństwa

W kościele pw. św. Katarzyny w Zamościu 19 lipca br. odbyła się niecodzienna uroczystość. Zaproszony przez ks. rektora Zdzisława Ciżmińskiego ks. prof. Tadeusz Guz celebrował Mszę św. i wygłosił homilię, dziękując Bogu – razem ze współcelebransami i wiernymi – za dar kapłaństwa. Aby przybliżyć osobowość tego mądrego i skromnego Kapłana o wielkim sercu, nakreślę krótki rys biograficzny. Ks. prof. Tadeusz urodził się w Zwierzyńcu w 1959 r. Ukończył Seminarium Duchowne w Lublinie i w 1984 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Po dwuletniej pracy w parafii został skierowany przez biskupa na studia filozoficzne w Niemczech (Gustav-Siewerth-Akademie). Tytuł doktora nauk humanistycznych otrzymał w Warszawie, a stanowisko profesora zwyczajnego na w/w akademii w RFN, gdzie przez kilka lat pracował. Od 2006 r. Ksiądz Profesor pełni funkcję dziekana Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim. Jest też kierownikiem Katedry Filozofii Prawa. Ksiądz Profesor przez parę lat był też związany z Zamościem, angażując się w rozwój religijnej kultury naszego miasta. Warto przypomnieć choćby niektóre fakty. Oto 2003 r. na prośbę przewodniczącej Rady Miasta Marii Gmyz na sesji Miejskiej Rady wygłosił pierwszy, tuż po powrocie z Niemiec, wykład pt.: „Wolność jako najwyższe dobro”. Później zaczął współpracować z grupą inteligencji w wyniku czego powstało Zamojskie Towarzystwo Filo- zoficzne, w którym był wykładowcą przez trzy lata. Miejscem spotkań były sale w biurze prof. Adama Bieli, w „Nocie”, a wreszcie w „Betlejemce” przy kościele św. Katarzyny. Zebrania zawsze poprzedzała Msza św. z homilią wygłoszoną przez Księdza Profesora. Towarzystwo, niestety, nie znalazło akceptacji władz miasta, „zabrakło” nawet lokum na zebrania. Wbrew niepowodzeniom i mimo licznych obowiązków duszpasterskich, naukowych i dydaktycznych ks. prof. Tadeusz nie szczędził czasu Zamościowi. Niósł On duchową i materialną pomoc tworzącej się Katolickiej Szkole im. św. Ojca Pio, a w 2006 r. współpracował przy organizacji naukowego sympozjum. Zatroskany o rozwój wyższego szkolnictwa w naszym mieście zgłosił projekt, by otworzyć tu filię KUL z kierunkami filozofii i teologii. Ten cenny pomysł znów zakończył się fiaskiem, gdyż dycydenci zamojscy nie chcieli kontynuować tradycji, nawiązującej do kulturalnego dorobku, zasłużonego dla Polski rodu Zamojskich. My, zamościanie, cieszymy się, że nasz Czcigodny Jubilat został doceniony przez władze KUL, a także TV Trwam, gdzie już kilka razy przekazywał widzom i słuchaczom Radia Maryja naukę Kościoła, broniąc życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Był też jednym z sygnatariuszy uchwały Senatu z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie poparcia inicjatywy, zmierzającej do poszerzenia konstytucyjnej gwarancji obrony życia. Wdzięczni za wszelkie dobra ducho- we dla Kościoła i Zamościa – kapłani i wierni złożyli Czcigodnemu Jubilatowi najserdeczniejsze życzenia. Niech Matka Boża otacza Księdza Profe- sora swoją troskliwą opieką, Chrystus darzy miłością, a Duch Święty zsyła wszystkie Dary na dalsze lata kapłańskiej posługi, pracy dydaktycznej i naukowej, by w każdym dniu życia sprawdzały się słowa modlitwy św. Ignacego Loyoli (umieszczonej na obrazku Jubilata): „Słowo Odwieczne, Jednorodzony Synu Boży, proszę Cię, naucz mnie słu- żyć tak, jak tego jesteś godzien. Naucz mnie dawać, a nie liczyć, walczyć, a na rany nie zważać, pracować, a nie szukać spoczynku, ofiarować się, a nie szukać nagrody innej prócz poczucia, że spełniam Twoją Najświętszą Wolę. Amen”.

Julia Rodzik


zobacz Galerię Zdjęć


mp@awel, 2009-07-20

przeczytano: 8459


Komentarze:      >> DODAJ

2004 - 2019 © Duszpasterstwo Akademickie                                                      MP@awel