Random Image  


Statystyka


954564 odwiedzin

Ostatnia aktualizacja strony: 14.03.2010 19:05
 Sacrofilm 2009

W dniach 16 – 21 stycznia 2009 r. w Zamościu już po raz 14 odbędzie się przegląd filmów religijnych Sacrofilm. Organizatorami imprezy są Kino Stylowy, Parafia p.w. św.Antoniego w Dyniskach oraz Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu.

Kino wzbogaca życie
Sacrofilm - XIV Międzynarodowe Dni Filmu Religijnego.

Różne bywają losy wynalazków technicznych. Niektóre z nich muszą długo czekać na czas, w którym staną się potrzebne. Inne są ludziom niezbędne natychmiast. Można nawet sądzić, że na nie oczekiwano. Tak właśnie było z wynalazkiem kinematografu. Projekcje filmowe od razu zaczęły cieszyć się bardzo dużym zainteresowaniem publiczności. Z pewnością wielką atrakcją dla widzów była pojawiająca się na ekranie iluzja rzeczywistości. Do dziś - mimo wszystkich przeobrażeń kina - pozostaje ona niedoskonała. Jest jednak wystarczająca do tego, by widzowie w czasie projekcji uwierzyli, że przedstawiane na ekranie wydarzenia dzieją się naprawdę. Reakcje widzów w kinie - ich śmiech i łzy - są prawdziwe.

Często mówimy, że idziemy do kina, aby spędzić czas lub się ozerwać. Z pewnością większość filmów powstaje jako odpowiedź na takie właśnie oczekiwania publiczności. Komercyjna strona kina dominuje bez wątpienia od początku jego istnienia. Jednak wynalazek braci Lumière ma również drugie oblicze. Kino przynosi także (a może przede wszystkim) możliwość poszerzenia naszego doświadczenia życiowego. Kinematograf został wynaleziony w momencie, w którym doświadczany na co dzień przez człowieka czas zmienił swój rytm. Był to okres rozwoju wielkiego przemysłu, przemieszczania się ludności do miast. Życie przyspieszyło swój bieg. Człowiekowi zaczęło brakować czasu na przeżycie wielu ważnych dla niego doświadczeń. Kino jako sztuka pojawiło się, by dać widzom możliwość poszerzenia i wzbogacenia ich doświadczenia życiowego. Przeżycie w sali kinowej pozwala odzyskać, wzbogacić i poszerzyć czas utracony w codziennym życiu.

W porównaniu z innymi sztukami, które istnieją od tysięcy lat, kino jest sztuką bardzo młodą. Jednak w czasie ponad stu lat swojego istnienia nauczyło się opowiadać o człowieku i świecie z precyzją porównywalną z możliwościami malarstwa, literatury czy teatru. Atrakcyjność ruchomych obrazów zmieniła charakter kultury, w której najważniejszą rolę zaczęły obecnie pełnić przekazy audiowizualne. Czy sztuka kina zaczyna we współczesnej kulturze audiowizualnej zajmować to miejsce, które w kulturze literackiej przypadało literaturze pięknej?

Aby człowiek mógł rozwijać się w sposób harmonijny, obecny w jego życiu świat materialny powinien pozostawać w równowadze ze światem wartości duchowych. Jeśli ta równowaga zostaje zakłócona, zadaniem artystów i sztuki - w tym sztuki kina - jest jej przywracanie. We współczesnym świecie, zdominowanym przez materialistyczne podejście do życia, twórcy filmowi mają obowiązek mówić o duchowości człowieka. Dla posługującej się ruchomymi obrazami X Muzy jest to prawdziwe wyzwanie. Bardzo trudno jest opowiadać o tym, co niewidzialne i ukryte przy pomocy filmowych środków wyrazu. Najwybitniejsi reżyserzy kina autorskiego - by przypomnieć tylko niektórych: Ingmara Bergmana, Roberta Bressona, Andrieja Tarkowskiego - wypracowali sposoby mówienia o postawie religijnej, o obecności sacrum w życiu człowieka. Ich filmy regularnie pojawiają się repertuarze festiwalu. Z klasyką kina spotykają się filmy powstające współcześnie. Sacrofilm towarzyszy sztuce kina w jej opowieści o świecie duchowym człowieka.

Seweryn Kuśmierczykmp@awel, 2009-01-05

przeczytano: 4501


Komentarze:      >> DODAJ

2004 - 2019 © Duszpasterstwo Akademickie                                                      MP@awel